T1:216


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Nörre Kålsta, skategårdar         3.
     1.  Södergården, är                9 1/2 öre.
     2.  Millangården, är                13 öre 20 penningar.
     3.  Nörregården, är                8 1/2 öre.
D.  Utsäde,                                 16 1/2 tunnor.
E.  Utsäde,                                  23 tunnor.
F.  Utsäde,                                  9 1/2 tunnor.
G.  Millangårdz enget, höö           72 lass.
H.  Söder och nörgårdz eng,        69 lass.
I.   }
K.  }  Tompter.
L.  }
M.  Torpet.
N.  Utsäde,                                 1 1/4 tunnor.
O.  Utsäde,                                  7/8 tunnor.
P.  Engeshaga, höö                       4 lass.


(Karttext:)
Altuna sochn möter.
Eng till millangården i Nörre Kålsta, af een deel myre och en deel hårdwall.
Store skogen möter.
Eng till Sö-der och Nörre Kålsta, af en deel my-re och en deel hårdwall.

Leer jord.
Leer jord.
Skogen möter.
Leer jordh.
Leer jord.
Leer jord.
Söder Kålsta möter.