T1:217


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Ekeby, är skategård         16 öre.
B.  Utsäde,                        19 tunnor.
C.  Utsäde,                        17 tunnor.
D.  Enget, höö                    52 lass.
E.  Enget, höö                    48 lass.
F.  Enget, höö                    21 lass.
G.  Enget, höö                    18 lass.
H.  Källinge torpet, utsår      2 1/8 tunnor.      Källinge
I.   Ekeby torpetz åker,        2 1/8 tunnor.       folio 220.
K.  Ekeby torpz åker,          2 tunnor.
L.  Tibbele torpz åker,         1 tunnor.             Folio 213
M.  Tibbele torpz åker,        1 tunnor.            Tibbele.
N.  Tible torpz åker,             7/8 tunnor.
O.  Tibbele torpz åker,          1/4 tunnor.
P.  Beetz haga, doger till eng.
     Muulbeete till nödtorften.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Timber och näfuerskogh,     0.
     Fiskewatn,                          0.
     Såg och miölquarn,              0.


(Karttext:)
Desse torpen höra till Tibbele.
Deta torpet lyder till Ekeby.
Igenlagd åker.
Betess haga.
Igenlagt.
Eng till Ekeby.
Eng till Tibbele.
Eng till Kallinge1.
Deta torp lyder till Källinge.

Strömsta egor möta.
Östrunda sochn möter
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Godh eng af hård-wall.
Här möter skogen.
Leer jord.
Kallinge1 egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för Källinge.