T1:218


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Niddala, gårdar                      4.
     1.  Är frälsse,                    4 öre.
     2.  Är cronegård,               6 1/2 öre.
     3.  Är nörregården, skate,  7 öre.  
     4.  Är södergården, skate,  8 öre.
B.  Gärdet, utsäde                   45 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                   37 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö           69 lass.
E.  Enget, höö                          7 lass.
F.  Enget, höö                          24 lass.
G.  Beetess haga, doger till eng.
H.  Betess haga full medh skog.
I.   Beetess haga, doger till eng.
K.  Stubbug swedh.
L.  Torpeet.
M.  Utsäde,                             1 tunnor.
N.  Utsäde,                              3/4 tunnor.
     Muulbet till nödtorften.
     Tarfueskog efter nödtorften.
     Timberskog, tämelig godh.
     Näfuerskog intz.
     Fiskewatn intz.
     Södergården hafuer een quarn
     som går åhr och dag.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, frälsse, utsäde         7 1/2 tunnor.
2.  Gården, crone, utsäde          10 1/2 tunnor.
3.  Skategård,                           10 1/2 tunnor.
4.  Skategård,                           12 1/2 tunnor.
1.  Gården, frälsse, höö             17 lass.
2.  Cronegården, höö                25 lass.
3.  Skategården, höö                 25 lass.
4.  Skategården, höö                 33 lass.
     Torpet, utsäde                      1 tunnor.


(Karttext:)
Betess haga.

Betess haga full medh skog.
Eng till torpet.
Deta torp hörer till Niddala.

Betess haga.

Stubbug swedh.
Östrunda sochn möter.
Lind.
Lind.
Moojord.
Lind.
Lind.
Hårdwalss eng.
Medell-måtig jord af blandat moo och leer jord.
Eng.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Eng.
Leer jord.
Strömsta egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.