T1:219


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


     Notarum explicatio.

A.  Strömsta, skategårdar      2.
     1.  Är                          16 öre.
     2.  Är                          11 öre.
B.  Utsäde,                       29 tunnor.
C.  Utsäde,                       26 tunnor.
D.  Enget, höö                   60 lass.
E.  Beetess haga.  }
F.  Betess haga.    }    Doga till åker
G.  Beetess haga.  }    och eng.
H.  Tompt.
I.   Tompt.
K.  Beetz haga.     }
L.  Beetess haga.   }  Doga till eng.
     Timberskog till nödtorften
     och annan tarfueskog.
     Muulbete efter nödtorften.
     Näfuerskog,                        0.
     Fiskewatn,                          0.
     Sågh och miölquarn,            0.


      Explicatio specialis.

1.  Gården, åhrligit utsäde       16 1/4 tunnor.
2.  Gården, utsäde                  11 1/4 tunnor.
1.  Gården, höö                       35 lass.
2.  Gården, höö                       25 lass.


(Karttext:)
Niddala egor möta.
Lind.
Leer jord.
Betz haga.
Beetz haga.
Lind.
Tompt.
Leer jord.
Hårdwalss eng, tofuug.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Ekeby egor möta.

Beetess haga.
Beetess haga.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.