T1:22-3


(Rubrik:)
Siende heradt,  Iresta sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Älby är gårdar                            5.
     1. Cronegården är                      7 öre.
     2. Cronegården är och                7 öre.
     3. Är frälsse,                               6 öre.
     4. Är frälsse,                               6 öre.
     5. Är frälsse,                               6 öre.
B.  Utsäde,                                     57 1/4 tunnor.
C.  Utsäde,                                     38 3/8 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,            höö       120 lass.
E.  Hårdwalss eng,            höö        108 lass.
F.  Utsäde,                                     12 tunnor.
G.  Betess haga, doger till eng.
      Ingen skog och muulbete, utan
      på trädes åkren.
      Fiske, sågh och miölquarn           0.
      Humblegårdar                             0.


      Specialis explicatio.

1.  Cronegården, hafuer åhrligit utsäde    13 1/8 tunnor.
2.  Cronegården, och                              13 1/8 tunnor.
3.  Är frälsse, utsäde                               12 1/8 tunnor.
4.  Frälsse,                                             12 1/8 tunnor.
5.  Frälsse,                                             12 1/8 tunnor.
     1.  Cronegården hafuer höö,              48 lass.
     2.  Cronogården höö,                        48 lass.
     3.  Frälsse gård höö,                          44 lass.
     4.  Frälsse gård höö,                          44 lass.
     5.  Frälsse gård, höö,                         44 lass.


      Notarum explicatio.

A.  Åby äre gårdar                                   2.
      1. Är cronegård                                  4 öressland.
      2. Är frälssegård                                6 öressland.
B.  Utsäde                                                7 tunnor.
C.  Utsäde                                               13 tunnor.
D.  Hårdwalss eng till frälssegården, höö   15 lass.
E.  Godh engehaga, höö,                          7 lass.
F.  Alle 13.  F. Äre utsäde [ lyda till cronegården ]   9 tunner.
G.  Åkerteegarna lyda till frälssehården, utsäde  2 1/4 tunnor.
H.  Hårdwalss eng till cronegården, höö    7 lass.
      Uti samma eng är upkörd åker,           1 tunnor.
      Ganska ringa skog och muulbeet.
      Sågh och miölquarn, såssom och fiske och humblegård,    0.


      Specialis explicatio.

     1.  Croneg<å>rden  hafuer uti både gärden B. C utsäde,  4 tunnor.
     2.  Frälsseg<å>rden i samma gärden, utsäde                    6 tunnor.
     Tegarna F lyda till cronogården, utsäde                            9 tunnor.
     Tegarna < > lyda till frälssegården, utsäde                        2 1/4 tunnor.
     Der fleer frälsse teegarna äre omätte.
     Eng till cronegården, höö                                                 14 lass.
     Eng till frälssegården, höö                                                15 lass.(Karttext:)
Wllwij egor möta.
Wllwij egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Hageby egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Myr eng, hårdwalss eng.
Beetess haga.
Hårdwalss eng med något skog ibland, medellmåttig godh.
Älby.
Olesta egor möta.
Limsta möter.
Kiälsta egor möta.
Enges haga, godh.
Ler jord.
Leer jord.
Kiälsta egor möta.
Åby.
Leer jord.
Eneby möter.
Limsta möter.
Eng till frälsse gården.
Eng till cro-negården.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.