T1:220


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicato.

A.  Källinge, skategårdar        2.
     1.  Är                         14 öre 5 penningar.
     2.  Är                         10 öre.
B.  Utsäde,                      32 tunnor.
C.  Utsäde,                      36 1/2 tunnor.
D.  Wreten, utsäde            1 3/4 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö      88 lass.
F.  }
G.  }
H.  }  Beetesshagar, doga till eng och åker.
I.   }


      Notarum explicato.

K.  Enges haga, höö            8 lass.
L.  Enges haga, höö             9 lass.
M.  Huusstompt.
N.  Huusstompt.
O.  Beetess haga.  }  Doga till
P.  Betess haga.    }   åker och eng.
     Muulbet allenast i hagar-
     na, efter nödtorften.
     Timber och näfuerskog,    0.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Fiskewatn,                       0.
     Såg och miölquarn,           0.
     Humblegårdar,                 0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, såår      19 5/8 tunnor.
2.  Gården, sår        15 1/2 tunnor.
1.  Gården, höö       59 lass.
2.  Gården, höö       46 lass.
     Till denne by fins
     et torp, folio 217.  Utsår
       2 1/8 tunnor.


(Karttext:)
Ekeby egor möta.
Beetess haga.
Hårdwalss eng, godh.
Beetess haga.
Beetess haga.
Leer jord.
Östrunda sochn möter.
Betess haga.
Betess haga.
Betess haga.
Enges ha-ga.
Leer jord.
Enges haga.
Leer jord.
Huuss tompt.
Huuss tompt.
Leer jord.
Spånga egor möta.