T1:221


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Spånga, skategårdar        4.
     1.  Nörrgården,            13 1/3 öre.
     2.  Gården,                    8 öre.
     3.  Gården,                    8 öre.
     4.  Södergården,            13 öre.
B.  Utsäde,                         49 tunnor.
C.  Utsäde,                         45 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,              84 lass.
E.  Enges haga,                    33 lass.
F.  Hårdwalss eng,               39 lass.
G.  Wreet, utsäde,                2 tunnor.
H.  Wreet, utsäde                 1 1/2 tunnor.
I.   Enges haga,                     7 lass.
K.  Beetesshaga, doger till eng.
     Ganska ringa muulbeet.
     Tarfueskog liteet.
     Timber och näfuerskog,      0.
     Fiskewatn,                         0.
     Såg och miölquarn,             0.
     Humblegårdar,                   0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården i Spånga,        14 1/2 tunnor.
2.  Åhrligit utsäde,             9 1/8 tunnor.
3.  Utsäde åhrligt,              9 1/8 tunnor.
4.  Utsäde,                       14 1/2 tunnor.
1.  Gården, höö                49 lass.
2.  Gården,                       29 1/2 lass.
3.  Höö,                            29 1/2 lass.
4.  Höö,                            48 lass.


(Karttext:)
Eng.
Beetess haga till hela byen.

Källinge möter.
Söder engen, af hårdwall.
Leer jord.
Härle åker möter.
Oresta eng möter.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Enges haga.
Leer jord.
Nörr engen, af hårdwall.
Härle eng möter.