T1:222


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicaito.

A.  Härle, skategårdar       2.
     1.  Är                    10 öre 4 penningar.
     2.  Är                    10 öre 4 penningar.
B.  Utsäde,                 35 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                 26 tunnor.
D.  Täppa, utsäde        2 tunnor.
E.  Täppa, utsäde         2 tunnor.
F.  Igenlagt åker,          8 3/4 tunnor.
G.  Igenlagt,                 5 tunnor.
H.  Hårdwalss eng,      50 lass.
I.   Huusstompt.
K.  Huusstompt.
L.  Igenlagd åker, hörer till Spån-
     ga och är,                17 tunnor. 
     Muulbeet till nödtorften.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Timber och näfuerskog,        0.
     Sågh och miölquarn,             0.
     Humblegårdar,                     0.
     Fiske,                                  0.


     Specialis explicatio.

1.  Utsår åhrligt,           16 3/8 tunnor.
2.  Gården och             16 3/8 tunnor.
     Föruta de                13 3/4  som
     igenligger.
1.  Gården, höö            25 lass.
2.  Gården, höö            25 lass.


(Karttext:)
Denna gambla åkerwall hörer till Spånga.
Åker wall ligger igen.
Åker wall ligger igen.
Igen lagt.
Leer jord.
Spånga egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Wappby egor möta.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.