T1:223


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Oresta, skategårdar            4.
     1.  Är                            12 öre.
     2.  Är                             6 öre.
     3.  Är                             6 2/3 öre.
     4.  Är                             7 1/3 öre.
B.  Utsäde,                         32 tunnor.
C.  Utsäde,                         32 tunnor.
D.  Utsäde,                         10 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö        72 lass.
F.  Hårdwalss eng,               66 lass.
G.  Beetess täppa.   }  Doga till åker och
H.  Beetess täppa.   }   eng.
     Tarfueskog och muulbet till nöd-
     torften.
     Timber och näfuerskog,             0.
     Såg och miölquarn,                    0.
     Fiskewatn,                                0.
     Humblegårdar,                          0.


      Explicatio specialis.

1.  Gården, utsåår åhrligt     13 1/2 tunnor.
2.  Utsåår,                           7 1/2 tunnor.
3.  Utsår,                             8 1/4 tunnor.
4.  Utsåår,                           8 3/4 tunnor.
1.  Gården, höö                   49 1/2 lass.
2.  Gården, höö                   25 1/2 lass.
3.  Gården, höö                   31 lass.
4.  Gården, höö                   32 lass.


(Karttext:)
Leer jord.
Östrunda sochn möter.
Hårdwalss eng, godh.
Spånga egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Betz haga.
Betess haga.
Godh hårdwalss eng.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.