T1:224


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Skräddarbo, är gårdar tuå halfua.
     1.  Halfua gården är frälsse,             4 öre.
     2.  Halfua deelen i gården är crone,  4 öre.
B.  Utsäde,                                        12 1/4 tunnor.
C.  Lind i samma gärde,                      9 3/4 tunnor.
D.  Utsäde,                                        12 1/8 tunnor.
E.  Hårdwalss eng,                             30 lass.
F.  Myreng och litet styke hårdwall,    47 lass.
     Muulbeet, timber och annan tarfueskog till
     nödtorften.
     Sågh och miölquarn och fiske,           0.
     Humblegårdar,                                  0.


      Specialis explicatio.

1.  Frälssegården hafuer utsäde,    6 3/16 tunnor.
2.  Cronegården hafuer,                6 3/16 tunnor.
1.  Frälssegården, höö                  38 1/2 lass.
2.  Cronegården, höö                   38 1/2 lass.


(Karttext:)
Säby möter.
Hårdwalss eng.
Denne beck kommer utur skogzkärren och löper i vti Skattmansöö siöön, söderut.
Myreng.
Lind.
Skarp lind.
Tall jord.
Hårdwalss eng.
Beetess haga.
Lind.
Talle jord.
Frälsse egorne vnder Skattmansöö mota1.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för möta.