T1:226


(Rubrik vänstra sidan:)
Torstuna heradt.


(Karttext:)
Bettesshaga.
Mojord.
Lind.
Bettesshaga.
Leer jord.
Bettesshaga.
Leer jord.
Godh hårdwalss eng.
Leer jord.
Leer jord.
Godh hård walss eng.
Leer jord.

Denne eng ligger till de tuå skate-gårdarna.

Denne eng ligger till norrgården.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Rubrik högra sidan:)
Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Bogsta är gårdar,                4.
     3 är skate.   1  fralsse1.
     1.  Skategården, är           8 öre.
     2.  Skategården,               8 öre.
     3.  Skategården,               8 öre.
     4.  Är frälsse, är och         8 öre.
B.  Utsäde,                        49 tunnor.
C.  Utsäde,                        43 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,             84 lass.
E.  Hårdwalss,                    45 lass.
F.  Eng ligger till de tuå
     skategårdarna,               36 lass.
G.  }
H.  }   Beetess hagar, doga till
I.   }    till eng.
K.  Denne eng liggger till nör-
     gården, höö                    30 lass.
L.  }
M.  }   Tompter.
N.  }
     Muulbeet, timber och an-
     nan tarfueskogh till nöd-
     torften.
     Näfuerskog,                   0.
     Qwarnar tuå, som gå
     hööst och wåhr.
     Sågeqwarn,                    0.
     Fiske,                             0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården utsår,              11 1/2 tunnor.
2.  Utsår,                         11 1/2 tunnor.
3.  Utsår,                         11 1/2 tunnor.
4.  Utsår åhrligt,               11 1/2 tunnor.
     Höö på hwardera gården,
     af engen D. E.             32 1/2 lass.   
     Uti enget F hafua de
     twå skategårdarna
     hwardera,                   18 lass.
     Nörre skategården hafuer
     uti enget K allena,        30 lass.


      Notarum explicatio.

A.  Hemmanebo, skategård            3 1/2 öre.
B.  Utsäde,                                    7 3/4 tunnor.
C.  Utsäde,                                    8 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,                        51 lass.
E.  Beetess haga, kan röjas till eng.
     Muulbet till nödtorften.
     Timber och annan tarfueskog
     till nödtorften.
     Näfuerskog,                         0.
     Miöl och sågequarn,             0.
     Fiskewatn,                           0.


(Karttext:)
Lind.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Nässbo egor möta.
Betesshaga full med skog.
Leer jord.
Klinta egor möta.
Lind.
Lind.


______________
1Fel för frälsse.