T1:227


(Rubrik:)
Tostuna heradt,    Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Gillberga är gårdar    4.
     1.  Nörgården, skate         16 öre.
     2.  Är cronegård,               8 öre.
     3.  Är academia,                20 öre.
     4.  Är frälsse,                     4 öre.
B.  Utsäde,                             48 tunnor.
C.  Utsäde,                             49 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,                 150 lass.
E.  Linder uti gärdet B, som
     doga till åker.
F.  Slåter haga, höö                  3 lass.
G.  Beetess haga till hela byen,
    doger röijia till eng.
H.  }
I.   }   Tompter.
K.  }
L.  Torpet och hörer till acade-
     mia gård.
M.  }   Åker täpporna            1 3/4 tunnor.
N.  }    båda tillhopaa.
O.  Eng, höö                           3 lass.
P.  Beetesshaga till skategården,
     doger till eng.
Q.  Beetesshaga till cronegården,
     doger till eng.
     Skog och muulbet till nöd-
     torften, af allehanda tarfue-
     skogh.
     Academia heman hafuer
     quarn som går höst och wåhr.
     Fiske,                                  0.
     Till denne by fins eng, folio 242
     noterat littera I, räntar         18 lass.


(Karttext:)
Grimille egor möta.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Lind.
Betess haga till skate gården.
Betess ha-ga till cronegården.
Lind.
Moo jord.
Leer jord.
Eng.
Leer jord.
Moo jord.
Betess haga till heela byen.
Sloter hage.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


6 1/2 pennigar.