T1:228


(Rubrik vänstra sidan:)
Torstuna heradt.


     Notarum explicatio.

A.  Nässellsta, gårdar   2.
     1.  Skate,              10 öre.
     2.  Academia,        10 öre.
B.  Utsäde,                 26 tunnor.
C.  Utsäde,                 26 3/4 tunnor.
D.  Onyttig lind.
E.  Hård och myreng,    90 lass.
F.  Myreng, höö            18 lass.
G.  Beetesshaga, doger till eng.
     Muulbet, timber och annan
     tarfueskog till nödtorften.
     Sågh och miölquarn,          0.
     Fiske,                                0.
     Näfuerskog,                      0.


      Specialis explicatio.

1.  Hafuer utsäde,      13 3/16 tunnor.
2.  Hafuer utsäde,      13 3/16 tunnor.
     Höö till huar gård,  54 lass.

5 1/2 penningar.


(Karttext:)
Myreng.

Holms egor möta.
Leer jord.
Godh hård-walss eng.
Leer jord.
Myreng.
Leer jord.
Denne beken komer utur skogen och löper åt Mälby och in uti Skatmans-öö siöön.
Onytig lind.
Beetess haga.
Hård walss eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Rubrik högra sidan:)
Hwitinge sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Brunsätra, gårdar                      2.
     1.  Skategård,                         5 öre.
     2.  Är frälsse,                          8 öre.
B.  Utsäde,                                  18 tunnor.
C.  Utsäde,                                  16 tunnor.       
D.  Hård och myrwalss eng, höö   69 lass.
E.  Myreng, höö                           28 lass.
     Skog och muulbeet till fyllest.
     Timber, näfuer och swedieskog nogh.
     Såg och miölquarn,                   0.
     Fiske,                                       0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, utsäde       6 1/2 tunnor.
2.  Gården, utsäde       10 1/2 tunnor.
1.  Gården, utsäde       39 lass.
2.  Gården, utsäde       64 lass.


(Karttext:)
Eng.

Denne myreng ligger i crone allmäningen.

Näässbo möter.
Lind.
Mojord.
Mojord.
Lind.
Och een deel myreng, hårdwall een deel.