T1:230


(Rubrik:)
Hwidinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Össby, gårdar         3.
     1.  Är skategård,    6 öre.
     2.  Är cronegård,   10 öre.
     3.  Är frälsse,          8 öre.
B.  Utsäde,                  18 tunnor.
C.  Utsäde,                  13 tunnor.
D.  Utsäde,                  18 tunnor.
E.  Utsäde,                   12 tunnor.
F.  Godh eng, höö        50 lass.
G.  Enget, höö              12 lass.
H.  Beetess haga, doger till eng.


      Notarum explicatio.

I.   Beetess haga, doger
     till eng.
K.  Beetess haga, do-
     ger röja till eng.
     Allehanda skog,
     och muulbeet till
     fyllest.
     Fiske,                      0.


      Specialis explicatio.

1.  Hafuer åhrligit utsäde,      8 1/8 tunnor.
2.  Cronegården hafuer,        12 1/4 tunnor.
3.  Frälsse gården,                10 1/8 tunnor.
1.  Skategården, höö            16 1/2 lass.
2.  Cronegården hafuer höö,  25 lass.
     Till denne by lyder en eng, folio 229.
     Räntar,                             90 lass.


(Karttext:)
Store skogen möter.
Eng.
Beetz haga.
Täppa.
Lind.
Beetess haga.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Beetess haga.
Lind.
Ler jord.
Leer jordh.
Lind.
Eng till Össby.
Nässbo egor möta.