T1:232


(Rubrik:)
Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Holm, skategård     12 öre
     i gården och              2 öre
     i bolandet.
B.  Utsäde,                   19 tunnor.
C.  Utsäde,                   19 tunnor.
D.  Myreng, höö            78 lass.
E.  Myreng, höö             84 lass.
F.  Enget, höö                18 lass.
G.  }
H.  }   Beetess hagar, doga till
I.   }    eng.
K.  Bolandet, höö          42 lass.
L.  Myreng,                   18 lass.
M.  Myreeng,                 9 lass.
N.  Enget, höö                3 lass.
O.  Torpet, är skatlagt
     för                             2 öre.
P.  Utsäde,                     2 1/2 tunnor.
Q.  Utsäde,                    1 3/4 tunnor.
R.  Enget, höö                3 lass.
S.  Thet andra torpet.
T.  Utsäde,                     2 tunnor.
U.  Utsäde,                    1 3/4 tunnor.
X.  Enget, höö                9 lass.


Muulbeet och allehanda
tarfueskog till nöd-
torften.
Sågh och miölquarn,         0.
Fiske,                              0.


(Karttext:)
Nyrögd eng.
Myr röning.
Eng.

Nyrögning.
Eng.

Lind.
Eng.
Lind.

Lind.
Eng.
Nässlesta egor möta.
Boland, och är lagt altsamans till eng.
Beetess haga.
Myreng, intz mykit godh.
Tompt.
Leer jord.
Märkarby egor möta.
Lind.
Leer jord.
Myreng, intz syn-nerlig bärande.
Ler jord.
Kättebo egor möta.
Lind.
Lind.
Betess haga.
Betess haga.