T1:234


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Nickebo, gårdar                2.
     1.  Är academia  5 öre, den 2  frälsse  3 öre.
B.  Utsäde,                       13 tunnor.
C.  Utsäde,                       16 tunnor.
D.  Godh myreng, höö       63 lass.
E.  Groof myreng, höö       81 lass.
     Muulbet, timber och annan tarfueskog
     till fyllest.
     Sågh och miölquarn,         0.
     Fiskewatn,                       0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården hafuer utsäde,           8 tunnor.
2.  Gården frälsse, utsäde           6 tunnor.
1.  Gården arf och egen, höö      80 lass.
2.  Frälsse, höö                          64 lass.


(Karttext:)
Mörkarby egor möta.
Leer jord.
Godh myreng, doch af grooft slagh.
Godh myreng, af got slagh.
Ler jord.
Leer jord.