T1:235


(Rubrik:)
Hwitinge sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Axsiö skategård,           10 öre.
B.  Utsäde,                      14 tunnor.
C.  Utsäde,                      13 tunnor.
D.  Myreng,                     57 lass.
E.  Myreng, höö               30 lass.
     Muulbet, timber, näfuer
     och allehanda tarfueskog
     till fyllest.
     Fiske efter nödtorften.
     Sågh och miölquarn,          0.


(Karttext:)
Ramsiö egor möta.
Denne Axsiön ligger halparten till Löfsta sochn och Jungfrubo.
Myreng.
Tall jord.
Lind.
Talle jord.
Lind.
Myreng.
Myr eng.
Hårdwalss eng.
Mojord.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.