T1:236


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Knubbebo, skatetorp     2 öre.
B.  Utsäde,                   5 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                   4 1/2 tunnor.
D.  Enget, höö               9 lass.
E.  Enget, höö                7 lass.
     Skog, muulbet, timber, näfuer-
     skog och fiske till fyllest.
     sågh och miölquarn,      0.


      Notarum explicatio.

F.  Brunkebo, skategård,    8 öre.
G.  Utsäde,                    8 tunnor.
H.  Utsäde,                    7 tunnor.
I.   Utsäde,                    13 tunnor.
K.  Godh hårdwall,        76 lass.
L.  Enget, höö                26 lass.
M.  Eng till Grimilla,        13 lass.
N.  Beetess haga, doger röijia 
     till eng.
     Muulbet, timber, näfuer
     och anna tarfueskog
     till nödtorften.
     Qwarn som går hööst
     och wåhr.
     Sågequarn,             0.
     Fiske,                     0.


(Karttext:)
Ramsiö möter.
Lind.
Eng.
Eng.

Eng till Grimi-la.
Beetess haga full med skogh.
Lind.
Lind.
Godh eng af hård-wall.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng, intz synnerlig bärande.
Leer jord.
Denne beck kommer utur Ramsiöön och löper in uti Skatmansöö siöön.