T1:237


(Rubrik:)
Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Grimilla, är skategårda            2.
     1.  Och nörregården, är        13 öresland.
     2.  Och södergården, är       14.         20 peningar.
B.  Utsäde,                               22 tunnor.
C.  Utsäde,                               21 tunnor.
D.  Utsäde,                               38 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö             135 lass.
F.  Skogz eng, höö                     18 lass.
G.  Skogz eng, höö                     12 lass.
H.  Skogz eng, höö                     12 lass.
I.   }
K.  }     Tompter.


      Explicatio specialis.

1.  Gården, utsäde                 19 1/2 tunnor.
2.  Utsäde,                             21 tunnor.
1.  Gården, höö                      77 lass.
2.  Gården, höö                     100 lass.
     All nödtorftig skog
     till fyllest.
     Muulbet godh.
     Miöl och sågequarn
     som går hööst och
     wåhr.
     Fiske,                     0.
     Till denne by fins et eng,
     folio 236 noterat littera M.
     Räntar,                            13 lass.


(Karttext:)
Eng till Grimilla.
Eng till Gri-milla.
Eng till Grimilla.

Brunkebo egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Godh hårdwalss eng.
Gillberga egor möta.
Leer jord.
Mo <j>ord.
Denne beck kommer ifrå Ramsiöön och löper in uti Skatmansöö siöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.