T1:239


(Rubrik:)
Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Sanda, är gårdar                2.
     1.  Är skategård,            5 öressland.
     2.  Är frälsse.
B.  Utsäde,                          20 tunnor.
C.  Utsäde,                          22 tunnor.
D.  Godh hårdwall,              45 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö        15 lass.
     All nödtorftig skog till fyl-
     lest, såssom och muulbeet.
     Sågh och miölquarn,           0.
     Fiske något litet.


(Karttext:)
Denne bek kom-mer vtur Ramsiöön och löper in vti Skattmansöö siöön.
Hårdwalss eng.
Mo jord.
Lind.
Sand jord.
Säby egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng,
Skattmasö1 siöen.
Mo jord.
Lind.
Igen lagt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.______________
1Fel för Skatmansö.