T1:24


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Eneby är cronegård,                          10 oressland1.
B.  Utsäde,                                              8 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                              10 tunnor.
D.  Wreet, utsäde                                    7/8 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö                            45 lass.
F.  Upkört åkerstyke af enget, utsäde       1/2 tunnor.
     Skog och muulbete litet.
     Såg och miölquarn och fiske,                0.
     Humblegård,                                        0.


(Karttext:)
Åby och Kiälsta egor möta.
Åby egor möta.
Berga egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng, godh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum._____________________
1Fel för öressland.