T1:240


(Rubrik:)
Torstuna heradt,      Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Ramsiöö, skategård.
B.  Utsäde,                       8 tunnor.
C.  Utsäde,                       8 tunnor.
D.  Myreng, höö               90 lass.
E.  Rögningen, höö            20 lass.
F.  Rögningen, höö             4 lass.
G.  Rögningen, höö            23 lass.
H.  Lille Ramsiö eller torpet,
     är.
I.   Utsäde,                         2 tunnor.
K.  Utsäde,                        3 tunnor.
L.  Enget, höö                    2 1/2 lass.
M.  Enget, höö                  10 lass.
     Godh muulbeet.
     Timber och näfuerskog till
     fyllest.
     Got fiske.
     Sågeqwarn uti becken
     som löper åt Räfsiöön.
     Miölquarn som går mest hela
     åhret.
     Deta Ramsiö är kommit
     ifrå räte bördessmänner-
     na för den stora skaten
     och för den afsakna som
     det tager af det at tor-
     pet skatar till Sanda.
     Är och witerligit at ingen
     uppbördzman kräfuer något
     af torpet Lille Ramsiö,
     utan af skategården i
     Sanda.


(Karttext:)
Rögning.
Denne beken löper up åt een siöö som kallas Rääfsiöön.
Rögning.
Axsiöön.
Store skogen möter.
Rögning.
Myreng.
Rögning.
Myr eng, medellmåtig.
Axsiöö egor möta.
Lind.
Lind.
Ramsiöön.
Lind.
Eng.
Skog.
Eng.
Eng.
Skog.
Denne beken löper åt Brunkebo och åt Grimilla och in i Skat-mansö siöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.