T1:241


(Rubrik:)
Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

N.  Myrwalss eng, kallass
     Rääfmåssan, hörer till
     Store Ramsiö,           83 lass.
O.  Myreng till Store
     Ramsiö, höö             10 lass.
P.  Myreng till Lille Ram-
     siöö, höö                   8 lass.
Q.  Myreng till Store
     Ramsiö,                     4 lass.
R.  Snijpmyran till Sto-
     re Ramsiö,                 8 lass.


(Karttext:)
Gålsiö engiar i Löfsta sochn möta.
Myre eng till Store Ramsiö.
Store skogen möter emillan Löfsta sochen och Hwitinge sochn.
Myrewalss eng till Store Ramsiö och kallass Rääf-måssan.
Rääfsiöön.
Myr eng till Lille Ram-siöö.
Här är stor skog.
Store skogen möter på denne sida.
Denne becken löper söder åt Store Ramsiö sågequarn, och sedan in i Ramsiön.
Snijp-myran.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.