T1:242


(Rubrik:)
Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Jngessbo, skategård   1,
     Är                       4 öressland.
B.  Utsäde,               4 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,               4 1/2 tunnor.
D.  Myreng,              30 lass.
     Muulbete, timber
     och annan nödtorftig
     skog till fyllest.
     Sågh och miölquarn,       0.
     Fiske är här till, men
     långt bort i marken.


E.  Kiälbo är et skat-
     tetorp,                  2 öre.
F.  Utsäde,                5 1/2 tunnor.
G.  Utsäde,                6 tunnor.
H.  Myr och hardwalss1
     eng, höö               39 lass.
     Skog och muulbete
     till fyllest.
     Såg och miölquarn,  0
     Fiske långt bort i
     marken.


(Karttext:)
Mojord.
Mojord.
Myreng.
Myr eng.
Hård-walz eng.
Moo jord.
Moo jord.
___________________
1Fel för hårdwalss.