T1:243


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Hwitinge sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Juulmyra,  skategård        6 öressland.
B.  Utsäde,                       8 tunnor.
C.  Utsäde,                       7 1/2 tunnor.
D.  Myreng, höö               45 lass.
E.  Myreng, höö                75 lass.
F.  Beetess haga.  }
G.  Beetess haga.  }   Doga till eng.
H.  Hårdwalss eng, höö      12 lass.
I.   Myreng till Gillberga,     18 lass.
K.  Hårdwalss eng till Juulmyra,  9 lass.
     Muulbeet, timber, näfuer och annan
     tarfueskog till öfuerflödh.
     Miölquarn som går host1 och wåhr.
     Fiske till nödtorften.


      Notarum explicatio.

K.  Håkessbo, skate         1 öre.
L.  Utsäde,                    2 1/2 tunnor.
M.  Utsäde,                   1 3/4 tunnor.
N.  Tarfuug eng,             18 lass.
O.  Tompt.
     Skog och muulbet effter
     nödtorften.
     Såg och miölquarn,       0.
     Fiske,                           0.


(Karttext:)
Myr eng.
Tompt.
Betesshaga.
Lind.
Lind.
Lind.
Hårdwalss eng.
Hårdwalss eng.
Juulmyre siöön.
Dene eng heter Lång myran.
Myr eng till Gill-berga.
Denne bek löper in uti Räfsiöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för höst.