T1:245


(Rubrik:)
Tostuna1 heradt,   Östunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Silleby, skategård  1,         15 öressland.
B.  Utsäde,                         21 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                         20 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö       33 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö        36 lass.
F.  Wreet, utsäde                  1 1/4 tunnor.
G.  Beetesshaga, doger till åker och eng.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,    0.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Fiskewatn och humblegård,        0.


(Karttext:)
Domta egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Hård walss eng.
Leer jord.
Betesshaga.
Hårdwalss eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för Torstuna.