T1:246


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Östrunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Domta är gårdar,         6.
     1.  Är skategård,       7 öre.
     2.  Skategård,           15 öre.
     3.  Är skategård,        8 1/3 öre.
     4.  Är skategård,        7 1/2 öre.
     5.  Är skategård,        10 öre.
     6.  Är frälssegård,        5 öre.
B.  Utsäde,                       64 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                       64 1/2 tunnor.
D.  Wreet, utsäde               3 1/2 tunnor.
E.  Igenlagd åker,                4 tunnor.
F.  Igenlagd åker,                4 tunnor.
G.  Igenlagd åker,                4 tunnor.
H.  Täppa, utsäde                 3/4 tunnor.
I.   Hårdwalss eng, höö        228 lass.
K.  Godh hårdwalss eng,       36 lass.
L.  Beetesshaga.   }
M.  Beetesshaga.  }   Doga till eng.
N.  Beetesshaga.   }


      Notarum explicatio.

O.  Beetesshaga.   }
P.  Beetesshaga.    }    Doga till eng och
Q.  Beetesshaga.   }     åker.
R.  Beetesshaga.    }
S.  Igenlagd åker,                2 1/8 tunnor.
T.  Täppa.
U.  Täppa.
X.  Täppa.
Y.  Täppa.
     Tarfueskog och muulbet elak.
     Timber, näfuer och basteskog,   0.
     Sågh och miölquarn,                  0.
     Fiske,                                        0.
     Humblegårdar,                           0.


     Specialis explicatio.

1.  Skategården, är utsäde       9 tunnor.
2.  Gården är,                         19 tunnor.
3.  Är,                                    10 tunnor.
4.  Är utsäde,                           9 tunnor.
5.  Är,                                     13 tunnor.
6.  Frälssegården är,                 6 5/8 tunnor.
1.  Höö till förste gården,          34 lass.
2.  Hafuer höö,                         74 lass.
3.  Hafuer höö,                         42 lass.
4.  Hafuer höö,                         34 lass.
5.  Hafuer höö,                         45 lass.
6.  Frälssegården höö,               25 lass.


(Karttext:)
Igenlagd lind.
Leer jord.
Beetess haga.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Beetess haga.
Leer jord.
Leer jord.
Beetess haga.
Beetess haga.
Skog och utmark.
Beetess haga.
Beetess haga.
Godh hårdwalss eng.
Beetess haga.
Leer jord.
Leer jord.
Igen lagd åker.
Hårdwalss eng, medellmåtig godh.
Igenlagd åker.
Igenlagd åker.
Igenlagd åker.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.