T1:147


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Skäleby, gårdar            2.
     1.  Är skate,               6 öre.
     2.  Är crone,               4 öre.
B.  Utsäde,                      23 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                      23 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö    18 lass.
E.  Beetesshaga, doger till eng.
      Muulbet, timber, näfuer, baste-
     skog och annan tarfueskog,    0.
     Sågh, miölquarn och fiske,      0.
     Humblegårdar,                       0.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården, utsår           13 5/8 tunnor.
2.  Cronegården, utsår           9 5/8 tunnor.
Skategården hafuer, höö        10 lass.
Cronegården hafuer, höö         8 lass.


(Karttext:)
Denne åhn kommer ifrå Hwitinge sochn utur Skatmansöö siöön och lööper in
uti Alesta siöön i Nysätra sochn och åt Örssens bro.
Betess haga.
Leer jord.
Godh hård-walss eng.
Hafre jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Ler jord.
Hesslesta egor möta.
Domta egor möta.


_________________
1Örstens?