T1:248


(Rubrik:)
Östrunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Åby, är gårdar                 2.
     1.  Är skategård,           8 öre.
     2.  Är frälssegård,          8 öre.
B.  Utsäde,                        20 tunnor
C.  Utsäde,                        23 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö      24 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö       16 lass.
F.  Wreet, utsäde                1 1/2 tunnor.
     Tarfueskog och muulbet till
     nödtorften.
     Timber och näfuerskog,     0.
     Fiskewatn,                        0.
     Såg och miölquarn,            0.
     Humblegårdar,                   0.
     Fins eng till denne by, folio 253.
      Ränta alle tillhopa,             30 lass.


      Special explicatio.

1.  Gården,        11 1/8 tunnor.
2.  Gården,        11 1/8 tunnor.
1.  Gården, höö  20 lass.
2.  Gården,         20 lass.


(Karttext:)
Mojord.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Eng.
Hårdwalss eng, godh.
Skarp eng.


1652 af
Johan Åkeson.