T1:249


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Bångzbo, är skatetorp
     och är                         1 öressland.
B.  Utsäde,                  7 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                  4 1/2 tunnor.
D.  Hörer till gärdet C.
E.  Enget, höö               6 lass.
F.  Beetess haga, doger till eng.
G.  Sandtorpett, ligger till Hässlesta.
H.  Utsäde,                    1 tunnor.
I.   Utsäde,                     1 1/2 tunnor.
K.  Enget, höö                4 lass.
L.  Beetess haga, doger till eng.
M.  Håborss eng,            18 lass.
     Skog och muulbeet till fyllest.
     Fiske,                         0.
     Såg och miölquarn,      0.
     Bångzbo och Sandtorpett
     hafua lijka lägenheter
     medh skog och muulbeet.


(Karttext:)
Salinge egor möta.
Deta torp kallas Sandtorp och ligger till Hässlesta i Östrunda sochn.
Betess haga.
Håborss eng, till Hesslesta.
Bångzbo möter.

Lind.
Mojord.
Lind.
Eng.
Mojord.
Beetess haga.
Lind.
Backa.