T1:25


(Rubrik:)
Iresta sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Skysta, gårdar                            2.
     1.  Är skategård,                        16 öressland.
     2.  Är frälssegård,                       6 öressland.
B.  Utsäde,                                      20 tunnor.
C.  Utsäde,                                      22 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                    69 lass.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Sågh och miölquarn,                    0.
     Fiske och humblegård,                 0.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården utsår åhrligen          17 tunnor.
2.  Frälssegården, utsår                    7 tunnor.
1.  Skategården hafuer höö,             48 lass.
2.  Frälssegården,                            21 lass.


Författad år 1652 af Johan Åkesson.


(Karttext:)
Hafre jord.
Tall jord.
Tall jord.
Tall jord.
Fålsta åker möter.
Tall jord.
Hårdwalss eng.
Tompt.
Medellmåtig bärande.