T1:250


(Rubrik:)
Östrunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Salinge skategård,    11 öre.
B.  Utsäde,                    10 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                    13 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö  66 lass.
     Tarfueskog, timberskogh och   
     muulbett till nödtorften.
     Näfuerskog till nödtorften.
     Miölquarn som går höst och wåhr.
     Sågequarn,                 0.
     Humblegård,               0.
     Fiske,                         0.


E.  Slutebo, et torp, ligger till
     Åål i Östrunda sochn.
F.  Utsäde,                    3 1/2 tunnor.
G.  Utsäde,                    1 1/2 tunnor.
H.  Betess haga, doger till eng.
I.   Eng till cronegården i Brunsta, folio 258.
     Räntar höö,               7 lass.
K.  Betesshaga.  }   Desse hagar lyda
L.  Betesshaga.   }   till Broby och bru-
                               kas till  fäbodar.  Folio 254.
     Doga till eng.


(Karttext:)
Bockebrunna möter.
Leer jord.
Hårdwalss eng, medell-måtig godh.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Betess haga.
Eng till cro-negården i Brunsta i Östrunda sochn.

Beetess haga.
Betess haga.
Desse betess hagar höra till Broby och brukas till fäbodar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.