T1:251


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Östunda1 sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Bookebrunna, skatetorp     1 öre.
B.  Utsäde,                       3 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                       3 1/2 tunnor.
D.  Enget, höö                   18 lass.
E.  Betess haga, doger till eng.
     Skog och muulbeet till fyllest.
     Såg och miölquarn,         0.
     Fiske,                             0.


(Karttext:)
Salinge egor möta.
Skogzjord.
Eng, täm-melig godh.
Betess haga.
Skogzjord.
Lind.


_______________
1Fel för Östrunda.