T1:252


(Rubrik:)
Östrunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Hässlesta, skategård      22 öre.
B.  Utsäde,                      20 tunnor.
C.  Utsäde,                      20 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö    25 lass.
E.  Ödess wret,                 8 tunnor.
F.  Beetess haga, doger till eng.
     Timber, näfuer och annan tarfue-
     skog till nödtorften.
     Muulbeet till nödtorfften.
     Såg och miölquarn,        0.
     Fiske,                            0.


(Höger om textrutan:)
Till denne by ligger et torp, folio 249, kallass Sande-
torpet, noterat littera G,  utsäde              2 1/2 tunnor.(Karttext:)
Broby egor möta.
Skälby moter1.
Leer jord.
Lind.
Betz haga.
Dompta egor möta.
Godh hård-walss eng.
Wret, ligger i öde.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för möter.