T1:253


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Stubbebo torp, ligger på allmeningen.
B.  Utsäde,                                               1 tunnor.
C.  Eng till torpet, höö                               3 lass.
D.  Eng till Broby i Östrunda sochn,
      höö                                                      9 lass.
E.  Eng till Broby på allmäningen,               12 lass.
F.  Eng till Broby, höö                                 9 lass.
G.  Eng till Åby i Östrunda sochn,               6 lass.  }  
H.  Eng till Åby i Östrunda sochn,               9 lass.  }    Folio 248.
I.   Eng till Wallby i Torstuna sochn,           12 lass.       Folio 205.
K.  Eng till Brunsta i Östrunda sochn,           6 lass.       Folio 258.
L.  Eng till Leessberga i Östrunda sochn,     42 lass.  }
M.  Eng till Leessberga i Ostrunda1 sochn,  24 lass.  }   Folio 255.
N.  Eng till Leessberga i Ostrunda1 sochn,    9 lass.  }
O.  Fäboda torpet, till Leessberga.                           }


(Karttext:)
Eng till Bro-by i Östrunda.

Eng till Åby i Östrunda sochn.
Eng till Broby på almän-ningen.
Stubbebo et torp, ligger på allmän-ningen.
Eng till torpet.

Eng till Broby.

Eng till Brunsta cronegård i Östrunda sochn.
Eng till Leessberga i Östrunda sochn.

Eng till Wal-by i Torstu-na sochn.
Fäbodar till Leessberga.
Eng till Åby i Östrunda sochn.
Allmäningz eng till Leessberga i Östrunda sochn.

Eng till Leessberga på allmäningen.


_____________
1Fel för Östrunda.