T1:254


(Rubrik:)
Östrunda sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Broby, är skategårdar    2.
     1.  Är                         14 öre.
     2.  Wästergården, är   18 öre.
B.  Utsäde,                      34 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                      36 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,           78 lass.
E.  Beetz haga, doger till eng.
F.  Gräässtompt.
G.  Gräässtompt.
H.  Huusstompt.
     Skog och muulbeet litet.
     Fiske, såg och miölquarn,    0.


     Specialis explicatio.

1.  Hafuer utsäde,            15 5/8 tunnor.
     Höö,                           31 lass.
2.  Gårdens utsäde,          19 5/8 tunnor.
     Höö,                           39 lass.
     Till denne by fins 2 hagar, folio 250
     huilka brukas till fäbodar, är
     noterade littera K. L.
     Mere eng till denne by fins folio 253.


(Karttext:)
Lind.
Ler jord.
Brunsta egor möta.
Hesslesta egor mota1.
Leer jord.
Leessberga egor möta.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Kohaga.
Tompt.
Lind.
Lind.
Hård walss eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för möta.