T1:255


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Leessberga, är skategård        16 öre.
B.  Utsäde,                           17 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                           19 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, godh,      27 lass.
E.  Beetess haga, doger till eng.
F.  Åkertäppa, är inraknad1 med C.
G.  Gräässtäppa.
     Tarfueskog, muulbeet, timberskog
     och nafuerskog2,               0.
     Såg och miölquarn,            0.
     Fiske,                                0.
     Humblegård, en liten om    40 stenger.
     Till denne by finnes flere engiar, folio 243.
     Ränta tillhopa,                    45 lass.
     Ibidem et fäbode torp, noterat littera O.


(Karttext:)
Brunsta egor möta.
Hårdwalss eng, godh.
Leer jord.
Betz haga.
Leer jord.
Broby egor möta.
Betess haga.
Betess haga.


________________
1Fel för inräknad.
2Fel för näfuerskog.