T1:256


(Rubrik:)
Östrunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Ål skattegård,              16 öre.
B.  Utsäde,                     25 tunnor.
C.  Utsäde,                     20 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,          33 lass.
E.  Wreet, utsäde             1 3/4 tunnor.
F.  Hårdwalss eng,           18 lass.
G.  Hårdwalss eng,           57 lass.
H.  Beetess haga, doger till eng.
I.   Tompt.
     Skog och muulbet till fyllest.
     Timberskog något.
     Näfuerskog intz synerlig.
     Fiske,                           0.
     Såg och miölquarn,       0.
     Humblegård till         1000 stenger.


(Karttext:)
Godh eng af hårdwall.
Beetess haga.
Stor skogen moter1.
Eng, godh, af hård-wall.
Leer jord.
Niddala i Torstu-na sochn möter.
Leer jord.
Tompt.
Leer jord.
Godh eng af hårdwall.
Hälleby egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________________
1Fel för möter.