T1:257


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Hälleby, skategårdar        2.
     1.  Nörregården,            5 öre.
     2.  Södergården,           11 öre.
B.  Utsäde,                        17 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                        30 tunnor.
D.  Utsäde,                        12 tunnor.
E.  Hårdwalss eng,              69 lass.
F.  Eng till södergården,        9 lass.
G.  Eng till nörregården,        6 lass.
H.  Beetess haga till södergården,
     doger till åker och eng.

(Utanför ramen:)
I.   Betesshaga til nörre gården,
     doger till eng.


     Tarfueskog och muulbete till nöd-
     torften.
     Timber och näfuerskog,           0.        
     Såg och miölquarn,                  0.
     Fiske,                                      0.

1.  Gården, hafuer utsäde        11 1/4 tunnor.
     Höö                                   30 lass.
2.  Gården, utsäde                  18 1/2 tunnor.
     Höö,                                  54 lass.


      Notarum explicatio.

A.  Vlfuesta, är gårdar              2.
     1.  Är skategård,             10 2/3 öre.
     2.  Är cronegård,              5 1/3 öre.
     Är  och till cronegården,    1 öre,   utjord.
B.  Utsäde,                            19 tunnor.
C.  Utsäde,                            23 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,                66 lass.
E.  Tompt.
F.  Tompt.
     Muulbeet, tarfueskog och timber-
     skog till nödtorften.
     Näfuerskog,                        0.
     Sågh och miölquarn,            0.

G.  Torpet, ligger till skategården.
H.  Utsäde,                               1 tunnor.
I.   Utsäde,                               1 1/4 tunnor.
K.  Enget, höö                          12 lass.
L.  Beetesshaga, doger till eng.
M.  Enget, höö                          3 lass.
     Och hörer till cronegården.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, såår ut           13 1/4 tunnor.
2.  Gården,  utsår              8 tunnor.
1.  Gården, höö                41 lass.
2.  Gården, höö                25 lass.
     Detta hafua de hemma
     uti byn.
     Sedan hafuer skategår-
     den uti torpet uti enget
     K, höö                        12 lass.
     Cronegården hafuer
     och uthi et uteng notert
     med M, höö                 3 lass.
     Finnes uti explicatione
     notarum.


(Karttext vänstra sidan:)
Eng till södergården.
Åålz egor möta.
Betess haga till söder-gården.
Leer jord.
Eng till nörregården.
Godh hårdwalss eng.
Ler jord.
Betess haga till nörr-gården.
Leer jord.
Ulfuesta egor möta.
Lind.
Moo jord.

(Karttext:)
Halleby1egor möta.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Hård-walss eng.
Leer jord.
Leessberga egor möta.
Broby egor möta.

Eng.

Eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för Hälleby.