T1:258


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


     Notarum explicatio.

A.  Brunsta, är gårdar          2.
     1.  Är skategård,         8 öre.
     2.  Är cronegård,         1 1/2 öre.
B.  Utsäde,                       29 tunnor.
C.  Utsäde,                       28 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö     24 lass.
E.  Tompt.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Sågh och miölquarn,             0.
     Fiske,                                   0.
     Näfuerskog,                         0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, skate, utsäde           22 1/2 tunnor.
     Höö,                                    19 lass.
2.  Är cronegården, utsäde          6 tunnor.
     Höö,                                      5 lass.


(Utanför ramen:)
Till denne by fins en eng,  folio 250 noterat littera I.
Räntar, höö                      7 lass.
Fins en eng som hörer hijt, folio 253 noterat littera K.
Räntar, höö                       6 lass.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.