T1:26-7


(Rubrik:)
Siende heradt,  Iresta sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Folesta är skategård,                      16 öressland.
B.  Utsäde,                                          19 tunnor.
C.  Utsäde,                                          14 3/4 tunnor.
D.  Utsäde,                                          2 5/8 tunnor.
E.  Hård och myrwalss eng, tillhopa      42 lass.
F.  Betesshaga, doger både till åker och eng.
G.  Beetess täppa.
      Skog och muulbeet,                        0.
      Humblegård och qwarnställen,        0.
      Fiske wattn litett.


(Karttext:)
Ler jord.
Skysta åker möter.
Leer.
Lind.
Moo jord.
Leer.
Beetess haga.
Hafre.
Tall jord.
Eneby åker möter.
Hårdwalss eng.
Täppa.
Myrwalss eng.
Ång siöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.