T1:28


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Vrby är gårdar                           2.
     1.  Är skattegård,                     14 öressland.
     2.  Är frälssegård,                      6 öressland.
B.  Utsäde,                       22 tunnor.
C.  Utsäde,                       18 tunnor.
D.  Åker teegarna,             4 5/8 tunnor, lyder till Urby.
E.  Alla 3  E åkertegarna, höra till Kusta och
      är frälsse,         utsäde  8 tunnor.
F.  Myr eng, höö                63 lass, hörer till
     Kusta herregård och Urby lika mykit.
G.  Hårdwalss eng, höö       51 lass, hörer till
     Urby alleena.
H.  Hårdwalss eng, höö        9 lass, hörer till
     till Kusta herregård.
     Tarfueskog till nödtorften. Timber och näfrskog1,   0.
     Sågh, miölquarn intz.  Fiske till nödtorfteen.


      Specialis explicatio.

1.  Gården  ? Skattegården, utsår       15 3/16 tunnor.
2.  Gården frälsse, utsår                       7 1/8 tunnor.
Höö till skattegården,                          50 lass.
Höö till frälssegården,                          32 1/2 lass.


(Karttext:)
Marsta gärde möta och är frälsse.
Lät jord.
Hårdwalss eng lyder till Urby allena.
Lät jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Denne enges buut lyder till Kusta.
Leer jord.
Myreng, lyder Kuusta och Urby lijka mykit till.
Ången siöön._________________
1Fel för näferskog.