T1:29


(Rubrik:)
Iresta sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Olesta är skategårdar               2.
     1.  Är                                    20 öressland.
     2.  Är                                    20 öressland.
B.  Utsäde,                                   27 tunnor.
C.  Utsäde,                                   13 3/4 tunnor.
D.  Hårdwalss eng till Olesta, höö  22 lass.
E.  Hårdwalss enget, lyder till Olesta och Uggelsta.
     Räntar höö                               22 lass.
F.  Utsäde,                                    9 3/4 tunnor.
G.  Utsäde,                                   15 1/2 tunnor.
H.  Beetess haga. }
I.   Beetess haga. }      doga till åker och eng.
     Skog och muulbet ganska ringa.
     Fiske, sågh och miölquarn,          0.
     Humblegård een om               60 stenger.


      Specialis explicatio.

1.  Gårdens utsäde är                       16 1/2 tunnor.
2.  Gården utsår och                         16 1/2 tunnor.
Eng till första gården,                             11 lass.
Till den andra gården,                            11 lass.
 Ofwan ock fins till denne by 2 öressland jord,  folio 30 note-
radt littera I och kallas Gryttby gärdet.
Eng till samma,    2 öressland fins och folio 30 noteradt
littera K.
Item fins och et styke eng som är upkört till åker och
räntar höö 2 1/2 lass, är noteradt littera I folio 30,
hörer till både gårdarna i Olesta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Karttext:)
Betess hagar.
Leer jord.
Gill-berga möter.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
God hård-walss eng.
Godh hardwalss1 eng, till Vggelsta.
________________
1Fel för hårdwalss.