T1:30


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Gillberga är gårdar                              2.
     1.  Är skattegård,                                16 öressland.
     2.  Är frälssegård,                                8 öressland.
B.  Utsäde,                            23 1/2 tunnor, obrukat åker 4 tunnor.
C.  Utsäde,                            15 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                   42 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö                    43 lass.
F.  Beetess tompt.
G.  Beetess haga.   }
H.  Beetess haga.   }   doga till eng.
I.   Utsäde,                              12 1/2 tunnor, detta gärdet kal-
     las Gryttbyn och lyder till skattgården i Gillberga,    2 öre.
     Och till wästergården i Olesta folio 29,                  2 öre.
     Item till Marsta,                                                     4 öre.
     Och äre desse tuå gårdar frälsse.
K.  Enget hörer till Olesta, Gillberga och Marsta, räntar
     höö                                                7 lass.

     1.  Gården  ?  Skattegården, utsår åhrligen          14 3/4 tunnor.
     2.  Gården frälsse, utsår                                       6 3/4 tunnor.
     Skattegården hafuer höö                                     56 lass.
     Frälssegården, höö                                             29 lass.


(Karttext:)
Hafre jord.
Beetess haga.
Godh hårdwalss eng.
Lind.
Hårdwalss eng, medellmåttig.
Beetess haga.
Leer jord.
Lind.
Betess tompt.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Hafre jord.
Leer jord.
Lind.

Marsta becken.
Gryesta1 möter.
Eng.
Lätt jord._________________
1Fel för Grynsta eller Grymsta?