T1:31


(Rubrik:)
Iresta sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Berga är skattegård, een,                              6 öressland.
     Cronegård                  1,                                6 öressland, och
     brukas alt tillhopa.
B.  Utsäde,                                                         3 5/8 tunnor.
C.  Utsäde,                                                         9 tunnor.
D.  Utsäde,                                                         9 1/8 tunnor.
E.  Utsäde,                                                         4 tunnor.
F.  Hårdwalss eng, höö                                       18 lass.
G.  Hårdwalss eng, höö                                       12 1/2 lass.
H.  Hårdwalss eng, höö                                       13 lass.
I.   Upkördt engestycke, höö                               2 1/2 lass.
     Lyder till både gårdarna i Olesta,                   folio 29.
     Tarfueskog och muulbeet till nödtorften.
     Timber, näfuer och bastaskog,                         0.
     Sågh, miölquarn, fiske och humblegård,           0.


      Specialis explicatio.

     1.  Skattegården hafuer åhrligit utsäde,             6 7/16 tunnor.
     2.  Är cronejorden, utsäde                               6 7/16 tunnor.
     Höö på skattegården,                                      22 lass.
     Höö på cronejorden,                                       22 lass.


(Karttext:)
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Gillberga möter.
Leer jord.
Tompt.
Eneby egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Konungla egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.