T1:32


(Rubrik:)
Siende heradt,  Iresta sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Konungla, skattegård,                         16 öressland.
B.  Utsäde,                                               12 1/4 tunnor.
C.  Utsäde,                                               6 tunnor.
D.  Utsäde,                                                2 tunnor.
E.  Utsäde,                                                1 tunnor.
F.  Utsäde,                                                2 3/4 tunnor.
G.  Utsäde,                                               3 1/4 tunnor.
H.  Hårdwalss eng, höö                             50 lass.
K.  Rögningz eng, höö                               13 lass.
I.   Hårdwalss eng, höö                              50 lass.
L1. Åker buten, utsäde                              3 1/2 tunnor. Lyder till Klafuesta.
M.  Åkerstyke lyder till Konungla, utsäde   1/2 tunnor.
     Skog och muulbeete till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,                0.
     Sågh och miölquarn,                               0.
     Fiskewatn och humblegård,                    0.
N.  Beetess haga med steen ibland, doger huarken till åker eller eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Karttext:)
Berga åker möter.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Beetess haga.
Ler jord.
Leer jord.
Clawesta åker möter, är frälsse.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Leer jord.
Beetess haga.
Lind.
Hafre wreet.
Rögningz eng.


_______________
1Framför L Frälsse.