T1:37


(Rubrik:)
Siende heradt,  Hubbo sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Skarp Rebro, äre cronegårdar                   2.
     1.  Är                                                         8 öressland.
     2.  Är                                                         8 öressland.
B.  Utsäde,                                                     27 tunnor.
C.  Utsäde,                                                     23 tunnor.
D.  Hårdwall eng intz synnerlig godh,               41 lass.
E.  Tompt.
F.  Enges haga, höö                                         6 lass.
     Elak muulbeet. Timber och näfuerskog,       0.
     Gärssell skog något litet och föga till we-
     debrand.  Såg och miölquarn,                      0.
     Fiske och humblegårdar,                             0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården utsår,                               12 1/2 tunnor.
2.  Gården utsår,                               12 1/2 tunnor.
Höö till huardera gården,                   27 1/2 lass.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Karttext:)
Denne åhn löper åt Ääss i Romfertuna sochn.
Hård walss eng, intz synnerlig bärande.
Gräna egor möta.
Tilleberga by möter.
Leer jord.
Ler jord.
Leer jord.
Leer jord.
Mälby egor möter..
Enges haga.