T1:38-9


(Rubrik:)
Siende heradt,      Hubbo sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Gräna är cronegårdar               2.
     1.  Är                                       8 öre.
     2.  Är och                                 8 öre.
B.  Utsäde,                                   18 tunnor.
C.  Utsäde,                                   21 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                 93 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö                 36 lass.
     Och lyder till Halfgräna och Hålsta, folio 39.
     Skog och muulbet,                    0.
     Miöl och sågequarn,                  0.  
     Fiske och humblegårdar,           0.


      Explicatio specialis.

1.  Gården, utsår                            9 7/8 tunnor.
2.  Gården,                                    9 7/8 tunnor.
Höö till huardera gården,                64 1/2 lass.


     Notarum explicatio.

G.  Halfgräna, cronegård                  8 öre.
H.  Hålsta, cronegård,                      8 öre.
I.   Utsäde,                                      24 tunnor.
K.  Utsäde,                                     24 tunnor.
L.  Åkerstyke till Lijsta, utsäde         2 5/8 tunnor.
     Folio 40.
M.  Hård och myreng, höö              29 lass.
N.  }
O.  }  Beetess hagar, doga til åker och
      eng.
     Skog och muulbet på annans egor.
     Fiske och quarnställen,                 0.


      Specialis explicatio.

Halfgräna, utsäde        12 tunnor.
Höö der till,                14 1/2 lass.
Hålesta är utsäde,       12 tunnor.
Höö der till,                14 1/2 lass.


(Karttext sid 38:)
Gesalla bäcken.
Hårdwalss eng.
Hårdwalss eng, lyder till Halfgräna och Hållesta.
Swag jord.
Skarp Rebro möter.
Gräna.
Leer jord.
Halfgräna möter.
Leer jord.
Lind.


(Karttext sid 39:)
Gräna åker möter.
Leer jord.
Beetess haga.
Beetess haga.
Lind.
Utmark.
Leer jord.
Anesta bäcken.
Hårdwallss eng, myre wall.
Lijsta åker möter.
Leer jord.
Lijsta eng möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.