T1:4-5


(Register sid 4:)
                                     folio.
Ingessbo och Kiälbo,            242.
Julmyra och Håkessbo,         243.

           Östrunda sochn.
Silleby,                                  245.
Dompta,                                246.
Skäleby,                                247.
Åby,                                      248.
Bängtzbo och Sandtorpet,      249.
Salinge och Slutebo,               250.
Båckebrunna,                         251.
Hässlesta,                               252.
Stubbebo och Fäboda torpet,  253.
Broby,                                    254.
Leessberga,                            255.
Åål,                                        256.
Hälleby, Ulfuesta och Torpet,  257.
Brunsta,                                  258.(Sid 5, tom sida:)