T1:40


(Rubrik:)
Siende heradt.


     Notarum explicatio.

A.  Lijsta äre gårdar                                    2.
     1.  Är cronegård,                                   11 öre.
     2.  Är frälssegård,                                  12 öre.
B.  Utsäde,                                                 17 tunnor.
C.  Utsäde,                                                 15 1/2 tunnor.
D.  Hård och myre eng, höö                        114 lass.
E.  Uti åker buuten, utsäde                          13 tunnor.
     Uti denne buut hafuer Gryta en
     utjord om,    frälsse,                                2 öre.
F.  Uti denne buuten och Gryta en
     utjord om,    frälsse,                                2 öre.
     Och sååss på heele buuten,                     26 tunnor.
     Skog och muulbet,                                  0.
     Fiske och humblegårdar,                         0.
     Sågh och miölquarn,                                0.
     Fins till denne by et åkerstyke, folio 39 noterat L.
     Utsåås der af,                                         2 5/8 tunnor
     <           >  folio 44.


     Specialis explicatio.

1.  Cronegården utsåår i gärden B. C både tilhopa,    7 1/2 tunnor.
2.  Frälssegården i samma gärden B. C, utsår             8 3/4 tunnor.
Uti åkerbuten E hafuer cronegården,                          5 tunnor.
Frälssegården hafuer uti E,                                         6 tunnor.
Frälsse utjorden till Gryta,                                          2 tunnor.
Uthi åkerbuten F hafuer cronegården,                        11 1/4 tunnor.
Frälssegården hafuer                                                 12 1/2 tunnor.
Frälsse utjorden till Gryta hafuer,                                2 1/4 tunnor.
Cronegården hafuer höö,        14 1/2 lass.  Frälssegården       16 lass.
Än cronegården,                     10 lass.       Frälssegården        11 1/2 lass.
Frälsse utjorden till Gryta,        8 lass.        Noch cronegården  21 lass.
Frälssegården,                         23 1/2 lass.


(Karttext:)
Halfgäna1 och Hålsta möta.
Hårdwalss eng, myreng.
Ler jord.
Leer jord,
Lind.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Lijsta bäcken.
Mälby åker möter.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för Halfgräna.